Industritekniska programmet - inriktning processteknik

industri

Processoperatör

Vad gör en processoperatör?

Arbetsuppgifterna skiftar mellan
• Processövervakning
• Processtyrning
• Lösa akuta produktionsstörningar
• Provtagning och produktkontroll
• Förebyggande underhåll
• Kontroll av belastningar på inre och yttre miljö
• Ingå i utvecklingsprojekt samt produktions-
och kvalitetshöjande förändringsarbete

Vad tjänar en processoperatör?

En processoperatör tjänar omkring 26.000 kr/månad efter några års anställning. Har du skiftanställning tillkommer tillägg för obekväm arbetstid.

Laborationstekniker

Vad gör en laborationstekniker?

En laboratorietekniker som jobbar inom processindustrin jobbar främst med analyser och utveckling av produkterna som framställs. Andra arbetsplatser kan vara myndigheter som kontrollerar kemikalieanvändning på skolor och företag och att den sker enligt lagar och bestämmelser men också inom läkemedels- och livsmedelstillverkning.

Arbetsuppgifter:

• Analys av råvaror och färdig produkt
• Utveckling av befintliga och nya produkter
• Tolka och sammanställa resultat av arbeten
• Kvalitetssäkring
• Ingå i utvecklingsprojekt och produktions- och

kvalitetshöjande förändringsarbete

Vad är framtidsutsikterna?

Det är få skolor som bedriver yrkesutbildning till processoperatör inom processindustrin och framtidsutsikterna ser därför mycket ljusa ut. Som processoperatör är man eftertraktad inom industrin.

Vad tjänar en laborationstekniker?

Medellönen för en laborationstekniker är omkring 25.000 kr/månad efter ett par års anställning.

Vad är framtidsutsikterna?

Det finns hela tiden ett behov av laborationstekniker och Arbetsförmedlingen spår att behovet ökar.